Jaarverslag 2019/2020

Vanwege Covid19 kon de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering dit jaar geen doorgang vinden. Het bestuur heeft vanwege deze overmacht besloten deze vergadering te annuleren en de stukken van deze vergadering online te plaatsen.

 1. De notulen van de ALV in 2019 kunt u via deze link bekijken.
 2. Het jaarverslag 2019/2020 kunt u via deze link bekijken.
 3. Het financieel Jaarverslag 2019/2020 ligt voor leden ter inzage bij de secretaris en kan op afspraak worden ingezien.
 4. De kascommissie, bestaande uit Gerbrand Karmelk en Martin Verbeek, heeft schriftelijk akkoord gegeven op de jaarstukken.
 5. Bestuursverkiezing:
  – naar aanleiding van het rooster van aftreden heeft Rob van de Geer besloten af te treden. Hij is niet herkiesbaar. Het bestuur heeft op de bestuursvergadering van 7 december 2020 reeds afscheid genomen en Rob bedankt voor zijn tijd en inzet in de afgelopen 16 jaar. Tijdens de ALV van 2021 wordt er officieel afscheid genomen.
  – naar aanleiding van het rooster van aftreden heeft Janine Klein besloten zich nog voor een termijn van 4 jaar aan het bestuur te verbinden als secretaris.
 6. We gaan ervan uit dat de ALV van seizoen 2020/2021 in oktober 2021 weer op de gebruikelijke manier plaats kan vinden.
 7. Vragen of opmerkingen kunnen worden verzonden aan de secretaris op info@ijsclubmonnickendam.nl.