Verslag Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 18 oktober vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze ijsvereniging plaats. Een kleine twintigtal leden wist de weg naar het Weeshuis te vinden en werd getrakteerd op koffie met vers appelgebak. De vergadering werd om 20.04 geopend door voorzitter Dirk van Geemen. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 werd goedgekeurd en de jaarcijfers werden doorgenomen. Hierna werd door de aanwezigen décharge verleend voor het door het bestuur gevoerde financiële beleid. Ook werd er een update gegeven over het Gewest. Tot slot werden vice-voorzitter Muus de Groot en voorzitter Dirk van Geemen herkozen voor een nieuwe bestuurstermijn van 4 jaar. Na de rondvraag werd de vergadering om 20.55 gesloten en werd er nog even nagepraat onder het genot van een drankje door de aanwezigen. Hartelijk dank voor uw komst!