Kort verslag ALV 19 oktober 2017

Op donderdag 19 oktober vond de ALV van IJsvereniging Olympia plaats in het Weeshuis in Monnickendam. De opkomst was lager dan vorig jaar. Naast het voltallige 7-koppige bestuur wisten 14 leden de weg te vinden naar deze ALV. Ondanks de matige opkomst was de sfeer goed. Was het de appeltaart bij de koffie die iedereen vrolijk stemde? Het bestuur zette de beste beentjes voor.

Na het oplezen van de conceptnotulen van de ALV van 2016 door voorzitter Dirk van Geemen, werden deze zonder verdere vragen goedgekeurd.Secretaris Janine Klein nam de aanwezige leden daarna mee in een kort jaarverslag. Daarna was het woord aan penningmeester Yuri Verweij die de leden inzicht gaf in de jaarcijfers 2016/2017. Op een aantal opvallende punten gaf hij uitgebreid uitleg. De kascommissie was ook tevreden en adviseerde de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. Dit werd door de leden opgevolgd en decharge werd verleend waarop applaus volgde.

Nog meer goed nieuws volgde toen bestuurslid Rob van de Geer besloot zich voor een laatste termijn verkiesbaar te stellen. Zonder tegenkandidaten en met goedkeuring van de vergadering zit hij de komende jaren nog aan de bestuurstafel. Bestuurslid Erna Reijnders liet doorschemeren dat zij in contact is met het Olympisch Stadion, zodat we daar hopelijk deze winter weer mogen schaatsen.

Tot slot werd er nog even stilgestaan bij de contributie en de contacten met het Gewest. We blijven hoop houden dat we gehoord worden en kijken uit naar de toekomst. Na een korte rondvraag was iedereen dorstig genoeg voor een lekkere borrel, die al snel na 21.00 uur volgde.