ALV 13 oktober 2022

Kennisgeving: de Algemene Leden Vergadering ter verantwoording van seizoen 2021-2022 vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022. Leden zijn, na aanmelding bij het secretariaat, van harte welkom vanaf 19.45 uur. Hieronder treft u de agenda voor deze vergadering aan.

19.45 uur Weeshuis geopend, inloop

20.00 uur Algemene Leden Vergadering

  1. Opening
  2. ALV Concept Jaarverslag 2020-2021
  3. ALV Jaarverslag
  4. Financieel Jaarverslag 2021-2022
  5. Kascommissie
  6. Concept Statutenwijziging 2022
  7. Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

21.00 uur Afsluitend drankje