Agenda ALV 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar 2022-2023. Leden ontvangen per e-mail een uitnodiging. We verzoeken leden zich vooraf aan te melden voor de ALV. Dat kan via info@ijsclubmonnickendam.nl.

19.45 uur Weeshuis geopend, inloop

20.00 uur Algemene Leden Vergadering

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2022
 3. Jaarverslag 2022/2023
 4. Kascommissie
  1. 2e keer: Rob van de Geer en Ed Tuyp voor seizoen 2023-2024
 5. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar: Janine Klein
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

21.00 uur Lezing Teun Breedijk
Hij heeft veel gezien, Teun Breedijk. Hij organiseerde jarenlang marathon-schaatswedstrijden op natuurijs, was ‘de man met de boor’ die vertelde of een marathonwedstrijd op natuurijs doorging of niet, hij is docent natuurijsmeester bij de KNSB en marathonman van het eerste uur. En sinds kort ook de auteur van het boek De Natuurijsmeester. Kortom, Teun is een man die veel te vertellen heeft over ijs en schaatsen en dat doet hij graag na afloop van onze ALV. Na afloop is er gelegenheid om zijn boek, dat menig schaatshart sneller laat kloppen, te kopen.

21.45 uur Napraten met afsluitend drankje aan de bar