Aankondiging ALV 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober staat de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de ijsclub op de planning.

Tijdens deze ALV wordt verslag gedaan van en financiële verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen 2022-2023.